PRAKTIČNA NAVODILA
Nekaj praktičnih navodil zbranih na podlagi izkušenj.
  • pripravljeni bodite sproščeno komunicirati z mladimi, ki so udeleženci seminarjev ali delavnic;
  • sami sebe ne jemljite preveč resno, resno jemljite svoje delo oz. tisto, kar mladim sporočate;
  • spodbujajte samostojno razmišljanje pri mladih;
  • bodite pripravljeni da boste naleteli na uporniško obnašanje, kadar boste nagovarjali teme s katerimi boste mlade izbezali iz njihovega polja ugodja in varnosti;
  • bodite pripravljeni na dejstvo, da boste pogosto prvi objekt kritike;
  • zastopajte svoja prepričanja, nikoli ne bodite nevtralni do tem, ki od vas zahtevajo osebno angažiranost in delovanje v smeri družbene pravičnosti.