POVEZAVE
Spletne strani, ki jih priporočamo, bodisi za lažje izvajanje delavnic kritične pismenosti, bodisi za raziskovanje in odkrivanje različnih družbeno -transformativnih praks. 
Projekt posvečen izgradnji mednarodne kritične skupnosti z namenom delovanja v smeri družbene pravičnosti v raznolikih kulturnih kontekstih.

Video predavanja dr. Allana Lukea, pedagoga in raziskovalca kritične pismenosti.

Orodja za izvajanja kritične pismenosti v razredih.

Socialno omrežje družbeno odzivnega komuniciranja.